AxolotlMC.pl - docs
Search
⌃K

Inne komendy

Znajdziesz tutaj wypisane inne przydatne komendy na serwerze.
 • /auction [start/bid] - system aukcji na serwerze, rozpoczęcie lub podbicie aukcji.
 • /iteminfo - gdy nazwa itemu jest za długa na tabliczkę możesz użyć tej komendy aby wygenerować specjalne ID na sklep.
 • /spawn - teleportacja na spawn.
 • /homes - wyświetla panel domów twoich na serwerze i możesz nimi zarządzać.
 • /warps - wyświetla warpy na serwerze.
 • /report - możesz zgłosić gracza pod tą komendą.
 • /connectdiscord - łączysz konto minecraft z discordem.
 • /account-link - łączysz konto minecraft z stroną.
 • /resetkonto - resetuje połączenie konta minecraft z discordem.
 • /pomoc - wyświetla panel pomocy z dostępem do ustawień, opisu rang, nagród za gwiazdki i wszystkim co jest dostępne dla graczy.
 • /antiphantom - wyłącza phantomy.
 • /rp - wyświetla panel pomocy działek.
Last modified 1mo ago