AxolotlMC.pl - docs
Search…
⌃K

Regulamin

Regulamin trybu survival na serwerze axolotlmc.pl.

§ 1. - Ogólne zasady

 1. 1.
  Gdy pierwszy raz dołączysz na serwer, automatycznie akceptujesz regulamin.
 2. 2.
  Za złamanie regulaminu grozi kara mute, kick albo ban.
 3. 3.
  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z nieprzestrzegania jego.
 4. 4.
  Administracja serwera ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie, lecz wpływają na szkodę serwera
 5. 5.
  Musicie pamiętać, że administracja to też ludzie! Możemy też mieć złe/słabe dni, przez co dany administrator nie musi dać poprawnego powodu bana
 6. 6.
  Administracja może w niektórych, przypadkach nie przestrzegać się taryfikatora kar, gdy dana rzecz nie jest uwzględniona.
 7. 7.
  Mapa główna nie będzie resetowana, do czasu nowej edycji. Jedynymi światami, które podlegają resetu, są to Nether i The_End, gdy będzie widać, że te światy są pogriefowane oraz oblootowane całe.

§ 2. - Zasady rozgrywki

 1. 1.
  Administracja, nie ma obowiązku oddawania itemów.
 2. 2.
  Przedmioty wygenerowane na mapie m.in. w twierdzach, opuszczonych kopalniach, wioskach itd. nie należą do żadnego gracza i ich zbieranie jest dozwolone.
 3. 3.
  Zabrania się podszywania się pod innych graczy, w szczególności pod członków administracji.

§ 2.1. - Kradzieże

 1. 1.
  Kradzież jest jedynie dozwolona na świecie EXPLORE.
  • Jakakolwiek kradzież na świecie OVERWORLD będzie karana według taryfikatora kar.
  • Wyjątek stanowi jajo smoka po zresetowaniu świata Endu.

§ 2.2. - Grief

 1. 1.
  W przypadku natrafienia na budowlę niedokończoną, zniszczoną lub opuszczoną należy zgłosić ten fakt administracji by ta zdecydowała o ewentualnej możliwości przejęcia lub zniszczenia jej przez gracza.
 2. 2.
  Obowiązuje zakaz griefowania (tj. zachowań polegających na szkodzeniu graczom i/lub otoczeniu), w szczególności:
  1. 1.
   Niszczenia budowli stworzonych przez innych graczy.
  2. 2.
   Celowe bądź nie – budowanie w bliskiej odległości od spawnu (np. równo za granicą cuboidu) jeśli budowle te psują walory krajobrazowe.
  3. 3.
   Masowego zdobywania surowców (np. piasku, terakoty, netherrack’a, endstone’a itd.) w nieprzemyślany sposób, który może utrudniać przemierzanie świata pozostałym graczom.
  4. 4.
   Jako pozornie opuszczone uznaje się budowle pozostawione i/lub, których właściciele nie byli aktywni przez okres dłuższy niż miesiąc. Nie dotyczy budowli znajdujących się na cuboidach lub którego właściciel zgłosił nieobecność.
   1. 1.
    W przypadku niezgłoszonej nieobecności powyżej 3 miesięcy, administracja zastrzega sobie prawo usunięcia cuboida także z jego zawartością. Można też ubiegać się o takie działanie jeśli opuszczony cuboid stoi na drodze rozbudowy. Ostateczną decyzję podejmuje administracja.
 3. 3.
  Na mapie głównej dotyczy to przede wszystkim:
  1. 1.
   Zakaz nie dotyczy budowania pojazdów i budowli w oczywisty sposób związanych z danym terenem jak statki na morzu, Balony, sterowce itp. o ile te nie szkodzą w inny sposób.
  2. 2.
   Tworzenia budowli – kolokwialnie mówiąc – brzydkich np. jednomateriałowych, blokowatych domów; korzystających z bloków powszechnie uznanych za nieatrakcyjne itp.
  3. 3.
   Budowania jakichkolwiek automatycznych farm na powierzchni, w szczególności mobgrinderów. Administracja może bez ostrzeżenia usunąć farmę, która nie spełnia w/w kryteriów.
  4. 4.
   Jeśli z przyczyn technicznych w/w farma nie może znajdować się pod ziemią – powinna zostać dopasowana do otaczającego ją terenu np. poprzez wyrównanie jej z poziomem ziemi i/lub odpowiednim obudowaniem.
  5. 5.
   Niszczenia krajobrazu poprzez pozostawianie latających koron drzew, nadmierne równanie terenu lub jego nieprzemyślaną edycję.
  6. 6.
   Budowanie latających lub pływających budowli oraz innych, które w oczywisty sposób niszczą wygląd mapy jest surowo zakazany.
 4. 4.
  Administracja ma prawo do upomnienia gracza o nieprawidłowym wyglądzie budowli i wyznaczenia terminu jego poprawy. W przypadku nieaktywności dłuższej niż 7 dni lub niezastosowania się do zaleceń – administracja ma prawo do usunięcia w/w budowli. Gracz ma prawo poprosić administrację o pomoc oraz rady. W przypadku zgody Gracza, Administracja może przywrócić teren do stanu pierwotnego.
 5. 5.
  W świecie The_end zabrania się celowego utrudniania innym graczom, czyli:
  • Celowe zakopywanie spawnu, robienie trapów
  • Tworzenie farm, które wymagają lepszy komputer
  • Celowe zabijanie innych (w świecie The_end PVP jest wyłączone)
  • Zabudowywania czy kopania w okolicach portalu. W Endzie dotyczy to całej głównej wyspy z wyjątkiem obsydianowych filarów.
  • Farmy o specyficznych wymaganiach (np. oparte o twierdze czy wymagające większej powierzchni) nie są zalecane. Jeśli gracz decyduje się na nie, powinien jako miejsce wybrać teren oddalony od centrum mapy, by zminimalizować jej wpływ na rozgrywkę pozostałych graczy.
  • Świat nether nie obowiązują zasady anty-grief, anty-pvp przez co nie bierzemy odpowiedzialności za dane czynności które tam wykonują gracze.

§ 2.3. - Oszukiwanie

 1. 1.
  Zabrania się korzystania z modów, resource packów, launcherów (huzuni itp.), które wspomagają rozgrywke.
 2. 2.
  Zabronione jest, celowe korzystanie z bugów oraz nie zgłaszanie ich, w celu, aby posiadać przewagę nad innymi graczami. (gdy ktoś będzie korzystał z bugów celowo, zostanie tej osobie wymierzona kara)
 3. 3.
  Modami, TXT, z których można na korzystać serwerze są to:
  • Optifine, Sodium (mod)
  • Minimapa (mod)
  • Zwiększona gamma (mod)
  • Dynamic Light (mod)
  • IruPack (txt, więcej info na docsach AxolotlMC)
 4. 4.
  Zabronione jest korzystanie z więcej, niż jednego konta (tzw. multikonta) przez te samą osobę. Jeżeli posiadacie rodzeństwo, które też gra na serwerze, trzeba zgłosić tę informacje do administracji serwera.
 5. 5.
  Zabrania się celowego wprowadzania w błąd w celu uzyskania korzyści (np. podawanie fałszywych cen) czy podpuszczania (np. do złamania regulaminu).
 6. 6.
  Samo afczenie (stanie w miejscu) na serwerze nie jest zabronione, lecz zabrania się tworzenia tzw. "afczarek" czyli maszyn, które będą przenosiły gracza w inną pozycje, aby serwer nie wykrył, że dana osoba jest AFK. Takie zachowanie, aby uzbierać więcej playtime/materiałów (farmy) będzie karane resetem postępu.

§ 2.4. - Cuboidy

 1. 1.
  Aby zobaczyć pomoc na temat cuboidów, na serwerze trzeba wpisać komendę /rp help
 2. 2.
  Administracja nie odpowiada za straty wyrządzone przez innego gracza (stracone itemy) który, został dodany z waszej woli.

§ 3.0. - Zachowanie na czacie

 1. 1.
  Na serwerze, podczas rozgrywki i czasu obowiązuje Netykieta
  1. 1.
   Z wyjątkiem zakazu przeklinania, na naszym serwerze staramy utrzymać się bardzo przyjazną atmosferę ale przeklinanie jest dozwolone do umiaru, który musisz sam niestety wyczuć.
 2. 2.
  Nie wolno obrażać innych graczy, administracji i serwera.
 3. 3.
  Zabrania się reklamowania rzeczy nie związanych z siecią axolotlmc.pl.
 4. 4.
  Celowe przeszkadzanie administracji, gdy próbuje wyjaśnić problem z innym/i graczem/ami grozi ostrzeżeniem/mutem/wytepaniem w inną lokację. Gdy gracz będzie to robił dalej, będzie permanentnie zbanowany.
 5. 5.
  Rozmowy prywatne i/lub nieodpowiednie dla postronnych graczy powinny toczyć się w wiadomościach prywatnych.