Taryfikator

Taryfikator kar na serwerze axolotlmc.pl

Taryfikator

Na taryfikatorze są wypisane podpunkty regulaminu, krótki opis oraz kary które mogą zostać nadane przez administrację. Poniżej jest tabelka która pokazuje opis wszystkich możliwych kar.
Numer
Opis kary zgodnie z numerem
0
Ostrzeżenie słowne
1
Ostrzeżenie (warn) na serwerze
2
Kara finansowa do 25.000$ (mandat)
3
Wyciszenie od 30min. do maksymalnie 1 godziny
4
Wyciszenie od 6godzin do maksymalnie 12 godzin
5
Ban tymczasowy od 30min. do maksymalnie 6 godzin
6
Ban tymczasowy od 12 godzin do maksymalnie 24 godzin
7
Ban tymczasowy do maksymalnie 7 dni
8
Ban tymczasowy do maksymalnie 30 dni
9
Ban permamentny
Paragraf
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§2.3
§2.1.1
§2.2.2.1
§2.2.2.2
§2.2.2.3
§2.2.3.2
§2.2.3.3
§2.2.3.5
§2.2.3.6
§2.2.5
§2.3.1
§2.3.2
§2.3.4
§3.1
§3.2
§3.3
§3.4
§3.5