Regulamin

§ 1. - Ogólne zasady

 1. 1.
  Gdy pierwszy raz dołączysz na serwer, automatycznie akceptujesz regulamin.
 2. 2.
  Za złamanie regulaminu grozi kara mute, kick albo ban.
 3. 3.
  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z nieprzestrzegania jego.
 4. 4.
  Administracja serwera ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie, lecz wpływają na szkodę serwera
 5. 5.
  Musicie pamiętać, że administracja to też ludzie! Możemy też mieć złe/słabe dni, przez co dany administrator nie musi dać poprawnego powodu bana
 6. 6.
  Administracja może w niektórych, przypadkach nie przestrzegać się taryfikatora kar, gdy dana rzecz nie jest uwzględniona.
 7. 7.
  Mapa główna nie będzie resetowana, do czasu nowej edycji. Jedynymi światami, które podlegają resetu, są to Nether i The_End, gdy będzie widać, że te światy są pogriefowane oraz oblootowane całe.

§ 2. - Zasady rozgrywki

 1. 1.
  Administracja, nie ma obowiązku oddawania itemów.
 2. 2.
  Przedmioty wygenerowane na mapie m.in. w twierdzach, opuszczonych kopalniach, wioskach itd. nie należą do żadnego gracza i ich zbieranie jest dozwolone.
 3. 3.
  Zabrania się podszywania się pod innych graczy, w szczególności pod członków administracji.

§ 2.1. - Kradzieże

 1. 1.
  Kradzież jest jedynie dozwolona na świecie EXPLORE.
  • Jakakolwiek kradzież na świecie OVERWORLD będzie karana według taryfikatora kar.
  • Wyjątek stanowi jajo smoka po zresetowaniu świata Endu.

§ 2.2. - Grief

 1. 1.
  Na serwerze obowiązuje zakaz griefu (randomowego stawiania klocków po krajobrazie, celowe rozwalanie graczom budowli) na każdym świecie (overworld, nether, theend) oprócz EXPLORE.
  • Pod grief, również się zalicza:
   • Masowe zdobywanie surowców (zbieranie piasku z plaży bez zakopywania tego np. dirtem)
   • Celowe bądź nie – budowanie w bliskiej odległości od spawnu (np. równo za granicą cuboidu) jeśli budowle te psują walory krajobrazowe.
 2. 2.
  Administracja ma prawo do upomnienia gracza o nieprawidłowym wyglądzie budowli i wyznaczenia terminu jego poprawy. W przypadku nieaktywności dłuższej niż 7 dni lub niezastosowania się do zaleceń – administracja ma prawo do usunięcia w/w budowli. Gracz ma prawo poprosić administrację o pomoc oraz rady. W przypadku zgody Gracza, Administracja może przywrócić teren do stanu pierwotnego.
 3. 3.
  W światach Nether i The_end zabrania się celowego utrudniania innym graczom, czyli:
  • Celowe zakopywanie spawnu, robienie trapów
  • Tworzenie farm, które wymagają lepszy komputer
  • Celowe zabijanie innych (w świecie The_end PVP jest wyłączone)

§ 2.3. - Oszukiwanie

 1. 1.
  Zabrania się korzystania z modów, resource packów, launcherów (huzuni itp.), które wspomagają rozgrywke.
 2. 2.
  Zabronione jest, celowe korzystanie z bugów oraz nie zgłaszanie ich, w celu, aby posiadać przewagę nad innymi graczami. (gdy ktoś będzie korzystał z bugów celowo, zostanie tej osobie wymierzona kara)
 3. 3.
  Modami, TXT, z których można na korzystać serwerze są to:
  • Optifine, Sodium (mod)
  • Minimapa (mod)
  • Zwiększona gamma (mod)
  • Dynamic Light (mod)
  • IruPack (txt, więcej info na docsach AxolotlMC
 4. 4.
  Zabronione jest korzystanie z więcej, niż jednego konta (tzw. multikonta) przez te samą osobę. Jeżeli posiadacie rodzeństwo, które też gra na serwerze, trzeba zgłosić tę informacje do administracji serwera.
 5. 5.
  Zabrania się celowego wprowadzania w błąd w celu uzyskania korzyści (np. podawanie fałszywych cen) czy podpuszczania (np. do złamania regulaminu).
 6. 6.
  Samo afczenie (stanie w miejscu) na serwerze nie jest zabronione, lecz zabrania się tworzenia tzw. "afczarek" czyli maszyn, które będą przenosiły gracza w inną pozycje, aby serwer nie wykrył, że dana osoba jest AFK. Takie zachowanie, aby uzbierać więcej playtime/materiałów (farmy) będzie karane resetem postępu.

§ 2.4. - Cuboidy

 1. 1.
  Aby zobaczyć pomoc na temat cuboidów, na serwerze trzeba wpisać komendę /lands help
 2. 2.
  Administracja nie odpowiada za straty wyrządzone przez innego gracza (stracone itemy) który, został dodany z waszej woli.

§ 2.5. - PVP

 1. 1.
  PVP na serwerze nie jest zabronione z wyjątkiem § 2.5.2, § 2.5.3. oraz § 2.5.4.
 2. 2.
  Na serwerze obowiązuje zakaz tak zwanego "tp and kill", czyli tepania się do gracza oraz zabijania go, po zmienieniu lokacji.
 3. 3.
  Tak samo jak w § 2.5.1. zachowaniem, które będzie podlegało taryfikatorowi, zalicza się celowe kampienie pod zabezpieczonym terenem innego użytkownika.
 4. 4.
  Na serwerze także obowiązuje zakaz tworzenia specjalnych maszyn do PVP (tzw nóżki/beczka)

§ 3.0. - Zachowanie na czacie

 1. 1.
  Na serwerze, podczas rozgrywki i czasu obowiązuje Netykieta.
 2. 2.
  Nie wolno obrażać innych graczy, administracji i serwera.
 3. 3.
  Zabrania się reklamowania rzeczy nie związanych z siecią axolotlmc.pl.
 4. 4.
  Celowe przeszkadzanie administracji, gdy próbuje wyjaśnić problem z innym/i graczem/ami grozi ostrzeżeniem/mutem/wytepaniem w inną lokację. Gdy gracz będzie to robił dalej, będzie permanentnie zbanowany.
 5. 5.
  Rozmowy prywatne i/lub nieodpowiednie dla postronnych graczy powinny toczyć się w wiadomościach prywatnych.